Co o nás řekli naši zákazníci

CENTRUM PRO ZDRAVÍ s.r.o. - nestátní zdravotnické zařízení

Již od roku 2009 je daňová kancelář Kroul a Kroulová dodavatelem účetních služeb a daňového poradenství pro naše nestátní zdravotnické zařízení. Za tuto dobu můžeme s klidným svědomím říci, že je pro nás spolehlivým partnerem a rádi bychom poděkovali celému vašemu týmu za vynikající přístup v rámci vedení účetní, mzdové agendy i daňového poradenství pro naši společnost. Jsme velmi potěšeni profesionalitou a vysokou úrovní poskytovaných služeb, současně oceňujeme individuální přístup, který je pro naší činnost obzvláště důležitý. Přejeme Vám mnoho dalších spokojených zákazníků.

MUDr. Petr Fráňa Ph.D., MUDr. Martin Plachý, Ph.D.
jednatelé společnosti
Rotatechnology s.r.o. - import a prodej těsnění pro průmyslové provozy

Po předchozí špatné zkušenosti s účetní firmou jsme byli při výběru nové společnosti velmi obezřetní. Celý proces přechodu, převodu dokumetnace a podkladů proběhl však hladce a k naší plné spokojenosti. V tento okamžik se můžeme plně zaměřit na náš obor podnikání a účetnictví pro nás už není noční můrou, ale efektivním nástrojem v rozvoji společnosti.

Ing. Roman Látal
jednatel Rotatechnology s.r.o.
Dubar, s.r.o. - velkoobchod ve stavebnictví, pronájem nemovitostí

Po rozhodnutí vedení společnosti řešit oblast daní a účetnictví pomocí outsourcingu nás reference dovedli k Daňové kanceláři Kroul&Kroulová. Naprosto profesionální přístup, rychlá odezva na požadované výstupy, operativní řešení našich požadavků, návrhy postupu při krizi ve stavebnictví a dlouhodobá daňová strategie nám pomáhají lépe chápat celou daňovou problematiku. Vítaný personální odstup a jejich celkový nadhled je jednoznačně přínosem a my se tak soustředíme především na svou obchodní činnost.

Milan Pluháček
jednatel
S Promotion s.r.o. - reklamní činnost, fotovoltaika, pronájem nemovitostí

S Daňovou kanceláří pana Kroula spolupracuji již od roku 2002, kdy jsem podnikal jako fyzická osoba. Při transformaci na s.r.o. proběhlo vše bez nejmenších problémů a jejich profesionální přístup mne nikdy nenechal na pochybách, že to byla ta správná volba v oblasti daní a účetnictví.

Stanislav Janech
jednatel S Promotion s.r.o.
PIKABAR, s.r.o. - kavárna Park Lane Cafe

Po rozhodnutí změnit zpracovatele našeho účetnictví a daní jsme díky referencím oslovili Daňovou kancelář Kroul&Kroulová. V následujích měsících se volba ukázala jako naprosto vyhovující, neboť jejich operativní přístup, snaha nastavit všechny systémové kroky co nejsnadněji a neustále dostupný servis při řešení nejasností během kontrol ze strany státní správy přesně naplnil naši představu o vzájemně fungujícím obchodním vztahu.

Josef Luskač
jednatel
TWOING, s.r.o. - prodej značkové módy Uncle Sam v OC Šantovka Olomouc

Od počátku spolupráce bezchybná kvalita dodaných informací, garance poskytovaných služeb včetně pojistného krytí na případně způsobené škody a široký záběr znalostí, to byly naše rozhodující faktory při výběru společnosti na zpracování účetnictví. V neposlední řadě je to i cena služeb v porovnání se situací, kdybychom museli zaměstnant stejně erudovanou pracovní sílu.

Ing. Jan Hlaváček
jednatel
PHOTO DESIGN Ondřej Driml – fotografická činnost a grafika

Po celou dobu naší spolupráce, tj. od roku 2006, jsem vždy v požadovaném termínu obdržel veškeré potřebné výstupy a obvzláště oceňuji to, že veškeré přehledy, přiznání a hlášení jsou zpracovatelem mého účetnictví – Daňovou kanceláří Kroul&Kroulová - dopraveny na příslušné úřady řádně a v termínu. Snaží se vždy vyhovět mým požadavkům a minimalizovat dopady požadavků státní správy do mého pracovního harmonogramu.

Ondřej Driml
majitel
MJ STUDIO Marcel Jirků - zakázková výroba nábytku

Po bezplatné analýze naší účetní evidence nám před několika lety Daňová kancelář manželů Kroulových nabídla optimalizaci a celkově efektivnější přístup k podnikání, ukázala nám možnosti čerpání prostředků z dotačních titulů, která nám do té doby nebyly známé, připravila potřebné podklady a dokumentaci pro podání žádosti. Naše snaha byla úspěšně završena přiznáním dotace a mohu pouze konstatovat, že tento krok pro nás znamenal další posun a možnost rozvoje celého podnikání.

Marcel Jirků
majitel
DERMAESTET s.r.o. - privátní klinika plastické chirurgie a korektivní dermatologie

S ohledem na to, že práce v oblasti korektivní dermatologie a plastické chirurgie je časově značně náročná, byly požadavky původního zpracovatele mého účetnictví na to, abych si komunikaci s úřady státní správy zabezpečovala sama, již neakceptovatelné. Hledala jsem tedy někoho, kdo komplexně zastřeší nejen účetnictví samotné, ale i vyzvedávání našich dokladů, administraci datové schránky, veškerou komunikaci s úřady a dokáže mi kvalifikovaně poradit i v komplikovaných situacích, které v nestátním zdravotnickém zařízení vznikají vzhledem k specifickým podmínkám jeho provozu. V profesionálním přístupu manželů Kroulových jsem získala především odpovídající servis a pro kliniku více prostoru na její činnost.

MUDr. Zuzana Vykutilová
jednatelka
Nový Ústín, s.r.o. developerská činnost

Při zahájení projektu výstavby relax resortu jsme dostali doporučení na Daňovou kancelář Kroul&Kroulová vzhledem k jejich zkušenostem s účtováním v developerské oblasti. Jejich výstupy nám umožňují efektivní plánování a poskytují nám analýzy ve srozumitelné podobě.

Ing. Marek Pazdera
jednatel
Ing. Pavlína Šmídová - prodej investičního zlata a stříbra

Specifický obor mého podnikání vyžadoval naprosto individuální přístup při vytváření daňové koncepce a strategie s ohledem na dlouhodobý horizont vývoje mých potřeb. Vždy jsem se setkala se vstřícným jednáním a maximální snahou mi vše srozumitelně vysvětlit včetně jednotlivých dílčích kroků a jejich následného dopadu v celém sledovaném období.

Ing. Pavlína Šmídová
majitelka
Květinové Klenoty - Michaela Pěčková Kamasová - floristka se sítí květinářských obchodů

Oboustranný respekt a lidsky příjemný přístup mi pomohl ve snadnější orientaci v daňové problematice, která byla vždy mimo můj obzor zájmu. Díky trpělivé snaze celého týmu Daňové kanceláře nemám již dnes problém provést základní vyhodnocování a jejich reporty jsou pro mou potřebu naprosto dostačující. Cena služeb, jejich kvalita a rychlost, ušetřený čas i starosti mi pomohli nastartovat novou etapu v mém podnikání.

Michaela Pěčková Kamasová
majitelka
UNWORK s.r.o. - prášková lakovna a porvchová úprava kovů

Doporučení na Daňovou kancelář Kroul&Kroulová jsme získali již před několika lety a vzhledem k tomu, že jsme zrovna byli ve fázi hledání někoho, kdo by se s plnou profesní odpovědností postaral o zpracování našeho účetnictví, byla k realizaci vzájemné spolupráce přímá cesta. Po několika letech oboustranně spokojené kooperace dokážeme zcela jasně ocenit kvalitu a úroveň poskytovaných služeb i případnou rychlou pomoc při operativním řešení našich požadavků.

Michal Fausek
jednatel