Komplexní účetnictví

V případě potřeby jsme schopni ihned a diskrétně reagovat na individuální požadavky klienta. Naše pracovní doba se plně přizpůsobuje požadavkům klienta, jsme dosažitelní v každou denní i noční dobu včetně víkendů, svátků atd. Na zadané dotazy odpovídáme v průběhu 24 hodin i ve státní svátky a víkendy.

Naše služby poskytujeme výhradně za použití vlastní kapacity, tzn. nedelegujeme ani dílčí zpracování odborné agendy na další subjekty.

Samozřejmostí je komunikace pomocí nejmodernějších elektronických prostředků (e-mail, Skype, video konference, plná správa datové schránky, ICQ, FTP). Případné požadované reference poskytneme obratem – portfolio našich klientů je velmi rozsáhlé.

Veškeré ostatní služby(poradenství, návrhy optimalizace, postupy vzhledem ke správci daně atd.) jsou v základní formě nabízené v ceně poskytovaných služeb, neúčtujeme žádné další skryté poplatky. V případě zájmu se dá cca po 2-3 měsících aktivní činnosti určit přesná výše případného měsíčního paušálu.

Na základě poskytnutých informací Vám v případě zájmu sdělíme cenu v rozsahu Vaší agendy v současné podobě.

Naší snahou je zabezpečit bezchybný a rychlý servis v oblasti účetnictví a daňového poradenství tak, aby se klient mohl plně soustředit na svou sféru podnikání a nebyl zatěžován zbytečnou agendou. Vaše dotazy zodpovídáme obvykle do 24 hod od doručení emailem, obsáhlejší analýzy do 10-ti pracovních dnů. Telefonické dotazy v případě nutnosti ihned.

Při přípravě se snažíme vždy navrhnout takové podmínky vzájemné spolupráce, které by vedly k vytvoření oboustranně výhodného korektního vztahu dodavatele a klienta, o kterém máme za to, že by měl být vždy více než toliko vztahem striktně obchodním.

Věříme, že naše nabídka bude shledána ve srovnání s případnými nabídkami ostatních kanceláří a dodavatelů jako vysoce konkurenceschopná. Současně jsme si však vědomi, že tato forma a rozsah nabídky nemusí nutně vystihnout veškeré aspekty potřeb Vás jakožto potenciálního klienta.

Pro tento případ si dovolujeme uvést, že jsme připraveni na podkladě dalších jednání s Vámi nabídku v dohodnutých směrech upřesnit či modifikovat.