Nabízíme

 • kompletní servis při vedení účetnictví/daňové evidenci pověřenou osobou
 • vyzvedávání dokladů pro zpracování v určeném místě sídla/místa podnikání klienta
 • pravidelné měsíční reporty dle zadání
 • konzultace a dohled nad zpracováním daňového přiznání – daň z příjmů právnických osob
 • konzultace a dohled nad zpracováním daňového přiznání – daň z příjmů fyzických osob
 • konzultace a dohled nad zpracováním daňového přiznání – daň z přidané hodnoty
 • konzultace a dohled nad zpracováním daňového přiznání – daň silniční, z nemovitosti atd.
 • plný personální servis při procedurách spojených s nástupem/ukončením pracovních poměrů zaměstnanců (přihlášky/odhlášky na správě soc. zabezpečení, zdravotních pojišťovnách atd.)
 • plný mzdový servis včetně rozpisu příkazů k úhradě pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad atd.
 • kompletní správa datové schránky (odesílání všech přehledů, přiznání a hlášení přes Vaši datovou schránku)
 • návrhy a příprava daňové optimalizace během aktuálního roku a výhledy na roky budoucí
 • zastupování před místně příslušným finančním úřadem, případné řešení problémů z let minulých
 • návrhy strategických postupů a formy sdělení správci daně
 • dlouholeté zkušenosti při vedení sporů se správcem daně
 • v případě potřeby zastupování vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • plná odpovědnost na způsobené škody (pojistná smlouva s dostatečnou výší krytí) v ceně služeb
 • naprostá diskrétnost při poskytování služeb
 • okamžitá podpora a servis při řešení problematických záležitostí s určenou kompetentní osobou
 • řešení a návrhy postupů při řešení konkrétních situací a stavů
 • individuální přístup při řešení nestandartních situací a stavů
 • komunikace v češtině, slovenštině, angličtině
 • zakládání společností s.r.o., a.s.
 • zajištění virtuálního sídla společnosti, přeposílání pošty, vyřizování korespondence/telefonátů
 • zajištění kanceláří a jednacích místností pro krátkodobé i dlouhodobé pronájmy
 • Služby, které může poskytovat pouze daňový poradce na základě Zák. 523/1992Sb. zajišťujeme prostřednictvím osoby, která je zapsána v seznamu daňových poradců KDP ČR, na základě našeho živnostenského oprávnění č.ev.361109-4300-02 pro Zprostředkování obchodu a služeb.