Naše služby

Nabízíme

 • kompletní servis při vedení účetnictví/daňové evidenci pověřenou osobou
 • vyzvedávání dokladů pro zpracování v určeném místě sídla/místa podnikání klienta
 • pravidelné měsíční reporty dle zadání
 • konzultace a dohled nad zpracováním daňového přiznání – daň z příjmů právnických osob
 • konzultace a dohled nad zpracováním daňového přiznání – daň z příjmů fyzických osob
 • konzultace a dohled nad zpracováním daňového přiznání – daň z přidané hodnoty
 • konzultace a dohled nad zpracováním daňového přiznání – daň silniční, z nemovitosti atd.
 • plný personální servis při procedurách spojených s nástupem/ukončením pracovních poměrů zaměstnanců (přihlášky/odhlášky na správě soc. zabezpečení, zdravotních pojišťovnách atd.)
 • plný mzdový servis včetně rozpisu příkazů k úhradě pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad atd.
 • kompletní správa datové schránky (odesílání všech přehledů, přiznání a hlášení přes Vaši datovou schránku)
 • návrhy a příprava daňové optimalizace během aktuálního roku a výhledy na roky budoucí
 • zastupování před místně příslušným finančním úřadem, případné řešení problémů z let minulých
 • návrhy strategických postupů a formy sdělení správci daně
 • dlouholeté zkušenosti při vedení sporů se správcem daně
 • v případě potřeby zastupování vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • plná odpovědnost na způsobené škody (pojistná smlouva s dostatečnou výší krytí) v ceně služeb
 • naprostá diskrétnost při poskytování služeb
 • okamžitá podpora a servis při řešení problematických záležitostí s určenou kompetentní osobou
 • řešení a návrhy postupů při řešení konkrétních situací a stavů
 • individuální přístup při řešení nestandartních situací a stavů
 • komunikace v češtině, slovenštině, angličtině
 • zakládání společností s.r.o., a.s.
 • zajištění virtuálního sídla společnosti, přeposílání pošty, vyřizování korespondence/telefonátů
 • zajištění kanceláří a jednacích místností pro krátkodobé i dlouhodobé pronájmy
 • Služby, které může poskytovat pouze daňový poradce na základě Zák. 523/1992Sb. zajišťujeme prostřednictvím osoby, která je zapsána v seznamu daňových poradců KDP ČR, na základě našeho živnostenského oprávnění č.ev.361109-4300-02 pro Zprostředkování obchodu a služeb.

Komplexní účetnictví

V případě potřeby jsme schopni ihned a diskrétně reagovat na individuální požadavky klienta. Naše pracovní doba se plně přizpůsobuje požadavkům klienta, jsme dosažitelní v každou denní i noční dobu včetně víkendů, svátků atd. Na zadané dotazy odpovídáme v průběhu 24 hodin i ve státní svátky a víkendy.

Naše služby poskytujeme výhradně za použití vlastní kapacity, tzn. nedelegujeme ani dílčí zpracování odborné agendy na další subjekty.

Samozřejmostí je komunikace pomocí nejmodernějších elektronických prostředků (e-mail, Skype, video konference, plná správa datové schránky, ICQ, FTP). Případné požadované reference poskytneme obratem – portfolio našich klientů je velmi rozsáhlé.

Veškeré ostatní služby(poradenství, návrhy optimalizace, postupy vzhledem ke správci daně atd.) jsou v základní formě nabízené v ceně poskytovaných služeb, neúčtujeme žádné další skryté poplatky. V případě zájmu se dá cca po 2-3 měsících aktivní činnosti určit přesná výše případného měsíčního paušálu.

Na základě poskytnutých informací Vám v případě zájmu sdělíme cenu v rozsahu Vaší agendy v současné podobě.

Naší snahou je zabezpečit bezchybný a rychlý servis v oblasti účetnictví a daňového poradenství tak, aby se klient mohl plně soustředit na svou sféru podnikání a nebyl zatěžován zbytečnou agendou. Vaše dotazy zodpovídáme obvykle do 24 hod od doručení emailem, obsáhlejší analýzy do 10-ti pracovních dnů. Telefonické dotazy v případě nutnosti ihned.

Při přípravě se snažíme vždy navrhnout takové podmínky vzájemné spolupráce, které by vedly k vytvoření oboustranně výhodného korektního vztahu dodavatele a klienta, o kterém máme za to, že by měl být vždy více než toliko vztahem striktně obchodním.

Věříme, že naše nabídka bude shledána ve srovnání s případnými nabídkami ostatních kanceláří a dodavatelů jako vysoce konkurenceschopná. Současně jsme si však vědomi, že tato forma a rozsah nabídky nemusí nutně vystihnout veškeré aspekty potřeb Vás jakožto potenciálního klienta.

Pro tento případ si dovolujeme uvést, že jsme připraveni na podkladě dalších jednání s Vámi nabídku v dohodnutých směrech upřesnit či modifikovat.